Blog Tin tức

DN xuất hóa đơn điện tử lùi ngày bị xử phạt thế nào?

Đối với những doanh nghiệp đang bắt đầu chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, việc gặp một vài khó khăn trong quy trình, thủ tục đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn điện tử là điều khó tránh khỏi. Trong số những câu hỏi thường gặp, câu hỏi về việc hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không và nếu doanh nghiệp xuất hóa đơn lùi ngày thì sẽ bị xử lý ra sao được nhiều doanh nghiệp thắc mắc. Bài viết dưới đây xin được giải đáp câu hỏi trên.

Quy định về xuất hóa đơn điện tử lùi ngày

Hóa đơn điện tử cần tuân thủ quy chuẩn về “Ngày tháng năm” được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

– Hóa đơn về cung ứng dịch vụ, hàng hóa: Ngày ghi trên hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

xuất lùi ngày hóa đơn

– Hóa đơn về hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt: Ngày lập hóa đơn chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ.

– Hóa đơn cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình: Ngày lập hóa đơn là ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

– Hóa đơn trong ngành lắp đặt, xây dựng: Ngày lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Hóa  đơn trong trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: Mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

– Hóa đơn với các tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà để bán, chuyển nhượng có tiến hành thu tiền theo tiến độ dự án: Ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

– Hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu: Ngày lập hóa đơn là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Hóa đơn bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán: Ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê, chứng từ khác có xác nhận của hai bên, chậm nhất là ngày cuối của tháng phát sinh hoạt động mua bán.

– Ngày lập hóa đơn về bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến, một số trường hợp đặc thù: thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Từ những thông tin trên, ngày ghi trên hóa đơn phải là ngày phát sinh giao hàng, thu tiền,… để xác định thuế chính xác. Vì vậy, xuất hóa đơn điện tử lùi ngày sẽ không có tính pháp lý. 

Hướng dẫn kế toán làm báo cáo thuế theo quý để nộp thuế 

Những việc DN cần làm khi nộp báo cáo thuế hàng tháng

Đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp không nhất thiết lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính:

– Phạt cảnh cáo, trừ các trường hợp không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, và các nội dung này không ảnh hưởng đến xác định nghĩa vụ thuế, có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ trường hợp không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

DN sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi:

– Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.

– Hủy hóa đơn của tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với DN có hành vi:

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

– Ngày ghi trên hóa đơn đã lập diễn ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.