Công nghệ Tin tức

Các cách kê khai quyết toán thuế TNCN không nên bỏ lỡ

Một trong những vướng mắc của các nhân làm việc trong các tổ chức doanh nghiệp hiện nay đó chính là liệu ngoài việc ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN thì họ có thể tự làm quyết toán thuế TNCN cho chính bản thân mình được hay không? Cùng chúng tôi tìm hiểu các cách kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN trong bài viết này để trả lời được câu hỏi trên.

Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, người phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm tổ chức, cá nhân trả thu nhập và người lao động có thu nhập trong kỳ tính thuế.

Lưu ý: Cá nhân được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay cho mình nếu đủ điều kiện ủy quyền (điều kiện ủy quyền được trình bày ở phần sau).

Tại điều 16 Thông tư 156/2013 đã quy định cụ thể các điều kiện cá nhân được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay. Tuy nhiên, cá nhân cần lưu ý một số điều sau:

quyết toán thuế TNCN

-Thứ nhất: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện việc quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công tiền lương mà mỗi cá nhân được nhận từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

– Thứ hải: Đối với trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện việc hợp nhất, chia tách, sáp nhật, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế thep ủy quyền của người lao động thì điều chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

https://baothoidai.org/cong-van-3200tct-kk-ve-phan-cong-co-quan-quan-ly-thue/

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được quy định cụ thể tại công văn 5749/CT-TNCN. Nếu thuộc các trường hợp này thì cá nhân phải tự thực hiên việc quyết toán thuế TNCN.

Hồ sơ tự quyết toán thuế TNCN

– Thư xác nhận tiền lương, các khoản thu nhập tại những nơi chi trả thu nhập.

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

– Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)

– Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có)_Bản chụp.

– Chứng minh thư nhân dân.

– Hồ sơ giảm trừ gia cảnh nếu có

Như vậy, các cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN hoặc có thể ủy quyền quyết toán cho các doanh nghiệp. Với những chia sẻ trên, hy vọng đã làm sáng tỏ câu hỏi trên cho các cá nhân, doanh nghiệp trong việc làm quyết toán thuế TNCN, đặc biệt là trước thời hạn quyết toán thuế TNCN đang đến gần.
https://baothoidai.org/