Mẹo vặt

Tìm hiểu các chức năng của thuế điện tử eTax

Thuế điện tử eTax là hệ thống dịch vụ thuế một cửa tập trung, cho phép các doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều ứng dụng về thuế trong cùng một hệ thống. Cùng tìm hiểu các chức năng của thuế điện tử eTax trong bài viết dưới đây.

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ

Cho phép NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, là tài khoản đăng nhập eTax.
Lưu ý: đối với NNT đã sử dụng các dịch vụ iHTKK, NTĐT, hệ thống chuyển đổi tự động sang eTax để NNT không phải đăng ký lại.

2.Quản lý tài khoản

Đăng ký thay đổi thông tin dịch vụ đang sử dụng: thay đổi tài khoản ngân hàng, chữ ký số, thông tin liên lạc….

Đăng ký thêm/bớt dịch vụ điện tử: khai, nộp, hoàn thuế…

3. Dịch vụ khai thuế

 

Tương tự iHTKK: đăng ký tờ khai, kê khai trực tuyến hoặc tải từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, ký, gửi hồ sơ đến cơ quan thuế, tiếp nhận, tra cứu thông báo bước 1, bước 2.

thuế điện tử

4. Dịch vụ hoàn thuế

Tương tự iHTKK: lập và gửi đề nghị hoàn, tiếp nhận các thông báo từ cơ quan thuế.

5. Dịch vụ nộp thuế

Tương tự NTĐT: lập giấy nộp tiền, ký, gửi đến Ngân hàng, Kho bạc, Cơ quan thuế.
Ngoài ra, bổ sung chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT) cho phép doanh nghiệp có thể phân quyền cho tài khoản trình ký và ký giấy nộp tiền tách rời nhau. Ví dụ: phân quyền chức năng trình ký cho kế toán, chức năng ký cho Giám đốc.

6. Dịch vụ tra cứu thông tin

Cho phép NNT tra cứu các thông tin:
Nghĩa vụ kê khai: danh sách tờ khai phải nộp
Số thuế còn phải nộp, Số nộp thừa.
Nghĩa vụ thuế: Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ, Số thuế phát sinh theo các quyết định từ Cơ quan Thuế
 Tra cứu các thông báo thuế

7. Dịch vụ quản lý doanh nghiệp

Cho phép doanh nghiệp tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con (Sub-account) sử dụng các chức năng hay trên hệ thống tùy theo nhu cầu quản lý:

Doanh nghiệp có tài khoản giao dịch với cơ quan thuế là MST-QL. Đây cũng là tài khoản quản trị (admin của doanh nghiệp). Doanh nghiệp có thể tạo ra tài khoản con cho:

Cán bộ A quản lý việc khai thuế: MST-S1
Cán bộ B quản lý việc nộp thuế: MST-S2

Mỗi tài khoản có mật khẩu khác nhau do cán bộ A, B tự đặt. Tài khoản admin cũng có thể xóa các tài khoản đã tạo ra.

8. Phân hệ dành cho cá nhân

Kê khai tờ khai thuê tài sản (01-TTS): Cho phép NNT là đối tượng cá nhân (cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh) :

 Đăng ký tài khoản để kê khai và nộp tờ khai TTS, dùng mã xác thực qua mã OTP gửi đến điện thoại.

 Kê khai trực tuyến tờ khai TTS.
QTT TNCN: cho phép đối tượng là Cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai và nộp các tờ khai QTT TNCN.
https://reviewsuckhoe.net/meo-vat/

https://reviewsuckhoe.net